CALIBRATED BODYFAT VALUE CALCULATOR


SnittBMI för sunda individer är 23.

Eftersom modellerna för att kalkylera kroppsfettprocent utifrån kalippermätning är baserade på detta BMI, så stämmer värdena endast för individer med normal muskelmassa.

Den här kalkylatorn korrigerar de värdena till värden som gäller vid högre muskelmassa än genomsnittet.


Mata in de halter av följande, som gäller för din kalippermätning (ange decimaltecken med en punkt (.) enl. Amerikansk standard):Längd i cm?


Kroppsvikt vid mätningen?


Fettprocent enligt kalippermätningen?


Denna tjänst gjordes tillgänglig 2016 08 30.


Göra en ny beräkning

Läs övrig info denna sajt WWW.YTSNUTRITION.SE