PROTEIN GRAM PER KG KROPPSVIKTE% Protein är ett mått på hur stor andel energigivaren protein utgör av energiintaget. 15E% Protein är vanligt i husmanskost och Yvonne Rosell, världsmästarinna i bodybuilding, rekommenderade på sin tid 20E% Protein, 20E% Fett och 60E% Kolh.

PAL står för Physical Activity Level, d.v.s. Fysisk Aktivitets Nivå. Det är kvoten mellan energibehov och basalmetabolism, eller också kan man säga att PAL är det tal man multiplicerar sin basala ämnesomsättinig med för att få energibehovet. PAL 1,85 motsvarar stillasittande arbete, men med regelbunden fysisk aktivitet på fritiden, det motsvarar en låg nybörjarnivå av träning och energiintag. PAL 2,2 motsvarar mycket hårt kroppsarbete eller daglig idrottsträning.

2g per kg kroppsvikt är vad som vanligtvis rekommenderas till styrketränande, vilket uppnås vid 20E% protein vid PAL 2,2. Dorian Yates 7 faldig Mr. Olympia menade på att 3g/kg var en övre gräns, vilket vid 110 kg's kroppsvikt och PAL 2,2 uppnås vid 27,5 E% protein.

Jag har sett siffror på att dagens större BodyBuilders ligger på 30E% Protein, 10E% Fett och 60E% Kolh.

Fördelen med så här höga nivåer protein, är förmodligen inte att kroppen behöver det för att bygga muskler,utan snarare att man får ett högt påslag av Insulin.


E% PROTEIN \
KG KROPPSVIKT & PAL
80KG
PAL 1,85
80KG
PAL 2,2
90KG
PAL 1,85
90KG
PAL 2,2
100KG
PAL 1,85
100KG
PAL 2,2
110KG
PAL 1,85
110KG
PAL 2,2
15,0 1,49 1,77 1,43 1,70 1,39 1,66 1,35 1,61
17,5 1,74 2,07 1,67 1,99 1,62 1,94 1,58 1,88
20,0 1,99 2,37 1,92 2,28 1,85 2,21 1,81 2,15
22,5 2,24 2,66 2,16 2,57 2,09 2,49 2,03 2,43
25,0 2,48 2,95 2,39 2,84 2,31 2,76 2,25 2,68
27,5 2,73 3,25 2,63 3,13 2,55 3,04 2,48 2,96
30,0 2,98 3,54 2,87 3,41 2,77 3,32 2,71 3,23
Tillbaka till startsida