VIKTKURVA BERÄKNAD PÅ 7 DAGARSSNITTRita ett diagram med dagarna i månaden på X-axeln och vikten på Y-axeln. Pricka in den vikt du hade på morgonen, innan frukost och efter eventuellt toalettbesök. När du har prickat in minst 7 dagar, räknar du ut snittvikten för 7 dagar: 3 dagar före, dagen och 3 dagar efter och prickar in på den dag som har beräknats. Fortsätt på samma sätt att beräkna snittvikten för 3 dagar före, dagen och 3 dagar efter, för varje dag. Nu kan du hålla koll på om och hur mycket vikten ökar eller minskar, genom att dra en linje genom snittkurvan och ta minskning eller ökning dividerat med antal dagar som förflutit. En regel är att, för en viktminskning om 100g per vecka krävs en energireducering med 100 kcal per dag. 200g kräver en reducering på 200 kcal och så vidare. 1 kcal = 4,184 kJ. Om du ökar i vikt skall du inte ta för givet att det bara är muskler, det kan delvis vara fettet som ökar. För att se vilket, rekommenderas att du gör ett midjemått - viktdiagramm.Tillbaka till startsida